Duun-stevne i Holmestrand lørdag 20. juni 2020

 

Årets tema er «Dagar til å leva, og dagar til å døy»

Tanker om sjukdom og død kan en finne tallrike uttrykk for i Olav Duuns forfatterskap. Leseren tenker ikke på dette som et hovedtema hos Duun, men Duun interesserte seg for hvordan mennesker lever med smerte, sjukdom og uvisshet om liv og død.

For hundre år siden kunne ingen ta for gitt at en skulle få et langt liv med god helse. De siste månedene har mint oss på at det kan heller ikke vi. Sjukdom er en del av livet. Ingen kjenner lagnaden sin.

Om dette har samfunnsmedisineren Jostein Holmen skrivi boka «Dagar til å leva, og dagar til å døy». Duun visste svært mye om sjukdomsforløp og symptomer, og om hvordan folk møtte alle sider av livet, sier Holmen. Hvordan han visste dette, veit vi lite om, men han hadde virkelig greie på sjukdom, og få har skrivi med slik innlevelse om mennesker som møter døden.

Arild Sundt vil lese utdrag av romanen «Samtid». Romanen var Duuns nest siste, utgitt i 1936. Romanen er eksperimentell i form. Den framstår som flerstemmig, men den kan også leses som en kommentar til den spenningsfylte førkrigssituasjonen. «Samtid» er gjennomtrengt av tanker om sjukdom og helse, liv og død, mord og sjølmord.

Grethe Fatima Syed og Erling Sørli drøfter Duuns forfatterskap i lys av boka til Jostein Holmen, og med hovedvekt på romanen «Samtid». Syed er litteraturviter med doktorgrad på Duuns forfatterskap; Sørli er historiker og Duun-formidler

Ola Nordskar utfyller temaet med visesang.

Etter musikkinnslag og pause blir ordet fritt til samtale mellom publikum og de medvirkende.

Duun-stevnet i Holmestrand 2020 foregår i hagen ved Olav og Emma Duuns hus, lørdag 20. juni klokka 15-17. Vi følger smittevernreglene. For å få god spredning, ber vi om at publikum har med seg egen stol. Værforbehold.

Det blir pause med Duun-kafe. Emmas eplekake og andre godsaker. Inntekten bidrar til driften av Duun-huset. Før og etter stevnet kan grupper på opptil fem personer av gangen få omvisning i Duun-huset. Gratis adgang til stevnet. 50 kr. for omvisning.

Duun-stevnet blir arrangert i juni hvert år av litteraturforeningen Gruppe 65 i samarbeid med Olav og Emma Duuns stiftelse i Holmestrand.

 

For nærmere informasjon om Duun-stevnet kontakt:

Grethe Fatima Syed | 47401068 | grethefatimasyed@gmail.com

Arild Sundt | 48189736 | arild.sundt@holmestrand.kommune.no

Erling Sørli | 48202771 | erling.sorli@gmail.com