Verdig Olav Duun-markering på Jøa.

I høve at det no er 75 år sidan Olav Duun døde, hadde Olav Duun-stiftinga i Namdalen ei minnemarkering på Dun, på Jøa, søndag 21. september. Arrangementet var laga i samråd med Olav og Emma Duuns stiftelse i Holmestrand og Olav Duun-ringen .  

Kristen Dille, leiar i stiftinga, held tale ved grava til Olav og Emma Duun. Han nemte mellom anna at Olav Duun vart kremert i Oslo etter at han døde 13. september i 1939. Grunna krigsutbrotet vart urna mellombels oppbevart i Holmestrand. Først 1. august i 1947 vart urna og ei gravstøtte sett ned på Dun kirkegård på Jøa, berre eit steinkast frå barndomsheimen til Olav Duun.

Det vart og lagt ned ein flott krans på grava med påskrifta “ I djup respekt for Namdalen, Holmestrand og Noreg sin store diktar Olav Duun.”

Etterpå var det samling i Olav Duuns barndomsheim. Etter trakteringa med vaflar og kaffe / te, las Bjørg Tingstad innleiinga på  boka “Tre venner” (1914). Torgeir Strøm snakka så om sine tankar rundt boka. Ca. 20 personar var tilstades på markeringa.