Om diktinga

Mykje er skrive om Olav Duun, hans liv og dikting.
I denne bolken har vi i første omgang valt å presentere eit utval lenkjer til verk som omtaler Duun og/eller diktinga hans.

I Nasjonalbiblioteket si samling er ein del eldre stoff no tilgjengeleg i digitaliserte utgåver (fulltekst).

Andre og nyare verk som framleis er omfatta av Åndsverkloven har vi laga eit ferdig søk hos Bibsys. Dette gir ei oversikt til både digitalisert og anna materiale som er eller kan vere tilgjengeleg via bibliotek i Noreg.

Eit utval bøker Nasjonalbiblioteket si Bokhylle:

Otto Hageberg: Olav Duun, Samlaget 1996

Lars Groven: På sporet av Olav Duun, Tapir 1998

Rolv Thesen: Menneske og maktene, Norli 1942

Kolbjørn Gåsvær: Eine Wanderung in Olav Duuns Landschaften, 1996