Besøk Olav Duuns barndomsheim sommaren 2024

Olav Duuns barndomsheim vil vere åpen kvar dag frå 6. juli - 4. august kl. 12-16.

Omvisning koster kr 100 for vaksne og kr. 20 for barn og unge (6-19 år). Gruppepris kr. 1.000.

Utanom faste åpningstider kan du kontakte Torgeir Strøm, tlf. 415 62 531, for omvisning i Olav Duuns barndomsheim og turar i Olav Duuns diktarlandskap.