Diktaren

Ein ung Olav Duun
Duun 25 år, like før han flytta frå Jøa for å gå lærarskule.
Olav Duun, portrett fra 1928. Fotograf: Anders Beer Wilse.