Minnemarkering og 100-årsbok – på Jøa 21. september

13. september var det 75 år sidan  vår store diktar Olav Duun døydde (1876 – 1939). Olav Duun-stiftinga i Namdalen vil, i samarbeid med stiftinga i Holmestrand og Olav Duun-ringen, lage ei minnemarkering for å syne vår djupe respekt for hans bidrag til verdslitteraturen.

Det gjer vi med ei markering ved grava hans, og med å sette søkelyse på 100-årsboka “Tre venner (1914)”.  Velkommen til minnemarkering!

PROGRAM:

15.30: Tale og kransnedlegging ved Olav Duuns grav, v/ Kristen Dille.

16.00:Samling i Olav Duuns barndomsheim. Inngang kr. 50. Servering av kaffe / te og vaflar.

16.15: Opplesing frå boka Tre venner, ved Bjørg Tingstad.

16.30: Tankar rundt boka “Tre venner”, v/ Torgeir Strøm. Tid til spørsmål og meiningsutveksling.

Arrangør: Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/ Kristen Dille, leiar.