Olav Duuns barndomsheim sommaren 2020

 

Olav Duuns barndomsheim på Dun på Jøa er i 2020 åpen kvar dag frå kl. 12-16 i tida 4. juli - 2. august.

Omvisning kr. 80 for vaksne, kr. 20 for barn og kr. 800 for grupper. Ønske om omvising på andre tidspunkt, sjå telefonnummer under. Sal av bøker og hefter. Velkommen til ein triveleg prat om huset, bygda, mannen og bøkene!

Med helsing Olav Duun-stiftinga i Namdalen

v/ Torgeir Strøm, torgeirstr@icloud.com, tlf. 415 62 531