Aktuelt

Onsdag, 17 april 2013

I si samtid vart Olav Duun møtt med stor respekt og særs gode kritikkar, både i inn- og utland. Han var kandidat til Nobelprisen i litteratur mest kvart einaste år i perioden 1924-1939, men han nådde aldri opp.

Torsdag, 04 april 2013

Vigdis Hjorth og Kjersti Annesdatter Skomsvold har begge fått prisar for diktinga si og er blant dei mest spanande  romanforfattarane i Norge i dag. Stemnedeltakarane kan bli betre kjent med Hjorth og Skomsvold på bokbad og lesekveld fredag 28.juni på Tranås jernaldergård. Vigdis Hjorth skal og ha innleiing på litteraturseminaret dagen etter, om barnet i samtidslitteraturen og notidssamfunnet.

Onsdag, 20 mars 2013

Erling Sørli, som er aktiv i Duun-miljøet i Holmestrand, har skrevet dette referatet fra doktordisputasen 16.11.2012. Teksten har også stått i avisen Jarlsberg 29.11.2012.

Grethe Fatima Syed disputerte fredag 16. november for doktorgraden om Olav Duuns diktning ved Universitetet i Bergen: Olav Duun: Kjærlighetens og dødens dikter.

Mange tenker på Duun som en dyster og tunglest forfatter. Han har fått ord på seg for å være en alvorsmann, en tilbaketrukket vismann. Grethe Syed kaller han heller «kjærlighetens og dødens dikter».  «Duun er verkeleg ekstrem», sier hun i et intervju med Dag og Tid 16.11.2012.

Onsdag, 27 februar 2013

At musiker Erlend Aastad Viken og bandet hans, Soup, har kome med ei cd-utgiving inspirert av Olav Duun, er gamalt nytt i Nord-Trøndelag, men like fullt aktuelt.

Onsdag, 13 februar 2013

Fram til 25.februar kan du sjå vandreutstillinga "Diktarens litterære liv" på Steinkjer bibliotek. Utstillinga handlar om Olav Duun og nokre av dei forfattarane han hadde kontakt med. Utstillinga er laga av Nynorsk kultursentrum.

På nettstaden til Ivar Aasen-tunet ligg utstillinga presentert i bilete. Følg denne linken for ei god og kortfatta innføring i Duun sitt diktarliv. 

Fredag, 08 februar 2013

Nord-Trøndelag teater har utvikla framsyninga «Tale på Trænet», eit tilbod til bibliotek og andre lokale arrangørar i høve Språkåret 2013. Dette er ein teatermonolog frå Olav Duuns ”Medmenneske”-trilogi.

Torsdag, 27 september 2012

 Olav Duun-stiftinga i Namdalen hadde lesehelg 22. og 23. september på Jøa. Boka vi las var ”Hilderøya”, som kom ut for akkurat 100 år sidan.

Mandag, 28 januar 2013

Grethe Fatima Syéd disputerte fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns fiksjonsverden».

Fredag, 06 juli 2012

Meldinga om Kolbjørn Gåsvær sin bortgang 30. juni har skapt stor sorg i Duun-miljøa. Gåsvær har vore ei sentral og sterk røyst i arbeidet med formidling av Olav Duun si dikting.

Gjennom si lærargjerning var han med på sette diktaren på timeplanen. Han skreiv i lokalaviser, hovudstadsaviser og laga eigne hefte om Olav Duun og hans dikting. Gåsvær var i 40 år med på å arrangere Duun-stemner i Namdalen.

Han var og kjent som samfunnsdebattant, målmann, venstremann, skribent og bygdehistoriker. 

Kolbjørn Gåsvær vart 86 år gamal.

 

Fredag, 29 juni 2012

 

Olav Duun-stiftinga i Namdalen inviterer media og Duun-interesserte til sommaråpning av Olav Duuns barndomsheim på Jøa laurdag 30.juni kl.12.30.

Fram til 12. august vil huset vera åpent fra kl. 12 – 17 kvar dag. Omvisning i huset kostar kr.50 for vaksne og kr. 10 for barn (skolealder). Årskort for du for kr. 100. Grupper over 10 stk. kr. 500.

Program for åpningsdagen 30.juni:

·        Duun-opplesing av Bjørg Tingstad.

·        Sigve Gjeset Haugan spelar gitar.

·        Opplesing av Kristen Dille.

·        Åpning av Ingebjørg F. Guldviks fotoutstilling (salsutstilling).

·        Omvisning i Olav Duuns barndomsheim.

·        Nysteika vafler og kaffe / te / saft.

 

Med helsing Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/Kristen Dille