Olav Duun-ringen

Mandag, 07 september 2015

Grethe Fatima Syéds foredrag under Duun-stevne Jøa juni 2015

 

Mandag, 22 juni 2015

Åpningstale av fylkesråd May Britt Lagesen under Duun-stemnet på Jøa 19. juni 2015.

Tirsdag, 09 juni 2015

Her er den endelege versjonen av programmet for stemnet, som varer frå fredag 19. juni  til søndag 21. juni. Tema for årets stemne er "Kunstnaren".

Medlemskap:
Olav Duun-ringen er ein medlemsorganisasjon for einskildpersonar. Skolar og andre institusjonar kan og vere medlemmer utan røysterett. Olav Duun-ringen vart stifta 22.01.2000. I dag er det registrert ca. 250 medlemmer.

Formål:
Formålet er å auke kjennskapen til og interessa for Olav Duun si dikting, samt å stimulere til fortsett utforsking av og diskusjon om diktinga. Olav Duun-ringen skal vere bindeledd mellom Duun-miljøa i Holmestrand, Oslo og Namdalen, og Duun-interesserte personar i inn- og utland.

Styret:
Årsmøte/medlemsmøte blir halde under Olav Duun-stemna i Namdalen (neste blir 28.-30. juni 2013. Årsmøtet vel eit styret med seks medlemmer. Einar Vannebo er leiar i Olav Duun-ringen. Torgeir Strøm er kasserar og ansvarleg for medlemsregistrering.

Innmelding:
Du kan melde deg inn ved å kontakte Torgeir Strøm.

Medlemsinformasjon:
Sidan oppstarten er det gitt ut 4 medlemsblad. Frå no av får medlemmene den viktigaste informasjonen på heimesida www.olavduun.no, som Olav Duun-ringen er ein del av. Medlemmer som registrerer seg med e-post-adresse kan i tillegg få viktige meldingar og oppdateringar som det hastar med.
Sida til Olav Duun-ringen vil m.a. legge vekt på å gjengi viktige foredrag og artiklar om Olav Duun si dikting.