Olav Duun-stiftinga i Namdalen

Tirsdag, 14 mars 2017

Duun-stemnet 2017 blir arrangert på Jøa i dagane 23.-25. juni. Tema for stemnet er «Å vera menneske». Forfattarane Edvard Hoem og Helga Flatland gjestar bokbadet fredag.

Mandag, 13 juni 2016

Olav Duuns barndomsheim på Jøa vil vera åpen frå laurdag 2. juli til søndag 7. august sommaren 2016.

Åpningstid: kl 12 – 16.
Inngang og omvising for vaksne kr. 50.

Mandag, 23 november 2015

Simon Andrewes' foredrag på Duunstemnet 2015

Formål:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) sitt formål er å ta vare på minnet om Olav Duun, og å formidle og levandegjere Olav Duuns dikting og stader for både det lokale og det tilreisande publikum. ODIN vart stifta i 1996.

For å verkeleggjere formålet gjer m.a. Olav Duun-stiftinga i Namdalen følgjande:  
- Tek vare på Olav Duun sin barndomsheim på Øver-Dûn, Jøa, (sommaråpent).     
- Er medeigar i nettstaden www.olavduun.no
- Arrangerer Olav Duun-stemnet i Namdalen anna kvart år (neste i 2013).
- Arrangerer lesehelger og opplesingslaurdagar.
- Tilbyr skoleklassar og grupper omvisning i barndomsheim og diktarlandskap.
- Held nær kontakt med andre Duun-miljø i Norge.

Medlemskap:
Olav Duun-stiftinga sine medlemmer er: Olav Duuns familie, kommunane Fosnes, Flatanger, Overhalla, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. For personlig medlemskap, sjå Olav Duun-ringen.

Styret:
Alle medlemmer i stiftinga har ett styremedlem. Sete for stiftinga er i Fosnes kommune, og Fosnes har derfor eit ekstra styremedlem. Den daglege leiinga tek arbeidsutvalet seg av: Kristen Dille (leiar), Torgeir Strøm (nestleiar og skrivar) og Ingunn Duun (kasserar).

Adresse:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/Kristen Dille, 7856 Jøa.
Tlf. 918 83 902
E-post: kristen.dille@fosnes.kommune.no

Kom og sjå Olav Duun sin barndomsheim!:
I 2012 er barndomsheimen sommaråpen kvar dag mellom kl. 12-17 i perioden 30. juni til 12. august.
På åpningsdagen laurdag 30. juni blir det opplesing, song og musikk.
Kom og sjå diktaren sitt rom, som er urørt sidan 1890-talet, biblioteket, emissærloftet og det unike kjøkkenet. Frå diktarloftet kan du og sjå det meste av landskapet han gjer bruk av i diktinga si.

Inngangsbillett med omvisning koster kr. 50,- for vaksne og kr. 10,- for barn i skolealder. For grupper kostar omvisning kr. 500,-. Årskort får du for kr. 100,-.

Neste Olav Duun-stemne i Namdalen blir 28.-30. juni 2013.