Olav Duun-stiftinga i Namdalen

Mandag, 13 juni 2016

Olav Duuns barndomsheim på Jøa vil vera åpen frå laurdag 2. juli til søndag 7. august sommaren 2016.

Åpningstid: kl 12 – 16.
Inngang og omvising for vaksne kr. 50.

Mandag, 23 november 2015

Simon Andrewes' foredrag på Duunstemnet 2015

Mandag, 07 september 2015

Grethe Fatima Syéds foredrag under Duun-stevne Jøa juni 2015

 

Formål:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen (ODIN) sitt formål er å ta vare på minnet om Olav Duun, og å formidle og levandegjere Olav Duuns dikting og stader for både det lokale og det tilreisande publikum. ODIN vart stifta i 1996.

For å verkeleggjere formålet gjer m.a. Olav Duun-stiftinga i Namdalen følgjande:  
- Tek vare på Olav Duun sin barndomsheim på Øver-Dûn, Jøa, (sommaråpent).     
- Er medeigar i nettstaden www.olavduun.no
- Arrangerer Olav Duun-stemnet i Namdalen anna kvart år (neste i 2013).
- Arrangerer lesehelger og opplesingslaurdagar.
- Tilbyr skoleklassar og grupper omvisning i barndomsheim og diktarlandskap.
- Held nær kontakt med andre Duun-miljø i Norge.

Medlemskap:
Olav Duun-stiftinga sine medlemmer er: Olav Duuns familie, kommunane Fosnes, Flatanger, Overhalla, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. For personlig medlemskap, sjå Olav Duun-ringen.

Styret:
Alle medlemmer i stiftinga har ett styremedlem. Sete for stiftinga er i Fosnes kommune, og Fosnes har derfor eit ekstra styremedlem. Den daglege leiinga tek arbeidsutvalet seg av: Kristen Dille (leiar), Torgeir Strøm (nestleiar og skrivar) og Ingunn Duun (kasserar).

Adresse:
Olav Duun-stiftinga i Namdalen v/Kristen Dille, 7856 Jøa.
Tlf. 918 83 902
E-post: kristen.dille@fosnes.kommune.no

Kom og sjå Olav Duun sin barndomsheim!:
I 2012 er barndomsheimen sommaråpen kvar dag mellom kl. 12-17 i perioden 30. juni til 12. august.
På åpningsdagen laurdag 30. juni blir det opplesing, song og musikk.
Kom og sjå diktaren sitt rom, som er urørt sidan 1890-talet, biblioteket, emissærloftet og det unike kjøkkenet. Frå diktarloftet kan du og sjå det meste av landskapet han gjer bruk av i diktinga si.

Inngangsbillett med omvisning koster kr. 50,- for vaksne og kr. 10,- for barn i skolealder. For grupper kostar omvisning kr. 500,-. Årskort får du for kr. 100,-.

Neste Olav Duun-stemne i Namdalen blir 28.-30. juni 2013.